Na UW odbędzie się spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską na temat depresji klimatycznej. To problem nowy zarówno dla nauki, jak i praktyki terapeutycznej. Niepokój czy obniżony nastrój spowodowany doniesieniami medialnymi o katastrofach wynikających ze zmian klimatycznych to problemy, które coraz częściej stają się przedmiotem rozmów w gabinetach psychoterapeutycznych.

 

Dr Magdalena Budziszewska pracuje na Wydziale Psychologii UW. Jest przewodniczącą zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” powołanego przez rektora UW (więcej o zespole można przeczytać na stronie UW). Dr Budziszewska opowie o tym, co naukowcy już wiedzą o lęku, żałobie czy depresji klimatycznej. Przedstawi też pierwsze rezultaty badań, którymi zostali objęci m.in. klienci psychoterapii z Polski i Szwecji poruszający kwestie kryzysu klimatycznego podczas sesji terapeutycznych.

 

Spotkanie odbędzie się 15 października o godzinie 18.00 w Centrum Pomocy Psychologicznej UW (ul. Pasteura 7, sala 106, I piętro). Organizatorami wydarzenia są Centrum Pomocy Psychologicznej UW i Wydział Psychologii.

 

Szczegółowe informacje o spotkaniu >>