Areopag Uniwersytetów jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 18 października odbędzie się pierwsza z cyklu czterech debat. Jej tematem będzie „System wartości w dobie COVID-u”.

 

18 października (poniedziałek) o godz. 16.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Centrum Transferu Wiedzy, aula 408, Al. Racławickie 14 w Lublinie) odbędzie się pierwsza z cyklu czterech debat „Areopag Uniwersytetów – świat w dobie COVID-u”, której temat to „System wartości w dobie COVID-u”.

 

Szczegółowe informacje >>