Góry Świętokrzyskie są wyjątkowym obszarem pod względem geologicznym. Na niewielkim terenie występują tu skały reprezentujące ostatnie 500 milionów lat historii Ziemi. To właśnie dlatego Uniwersytet Warszawski zdecydował się na budowę Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, oddalonych o 190 km od Warszawy a niecałe 15 km od Kielc. 14 października odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ośrodka.

Centrum stanie w miejscu dawnego kamieniołomu Korzecko na Górze Rzepka. Nie będzie to jedna bryła, a pięć budynków, o podobnej wielkości i wysokości, połączonych ze sobą parterowymi przejściami. Architekci z pracowni WXCA, którzy opracowali projekt gmachu, starali się, aby wkomponował się w otoczenie. Powierzchnia budynku to ok. 6,5 tys. m². W części głównej znajdzie się m.in. aula oraz stołówka. W części laboratoryjno-dydaktycznej powstaną pracownie i sale wykładowe, m.in. laboratorium przygotowania próbek geologicznych, chemiczne, geofizyczne, kartowania geologicznego i mikroskopowego. W trzech pozostałych budynkach znajdować się będą miejsca noclegowe dla kadry naukowej, studentów oraz gości.

 

Ośrodek dla studentów, naukowców, mieszkańców Naukowcy korzystający z centrum będą pracować na nowoczesnym sprzęcie, na którego zakup otrzymano ponad 4,5 mln zł. Będą to m.in. georadar i tomograf elektrooporowy, służące do określenia budowy geologicznej Ziemi bez konieczności prowadzenia wykopów czy spektrometr promieniowania naturalnego gamma, dzięki któremu w kilka minut można będzie określić mineralną zawartość izotopów promieniotwórczych w skałach. W ośrodku będą odbywać się praktyki studenckie. ECEG ma być nie tylko centrum naukowym, ma także służyć mieszkańcom i być ciekawym punktem na turystycznej mapie regionu. Mogą odbywać się tu kursy dla dzieci ze szkół podstawowych lub młodzieży z gimnazjów czy liceów, a także geologiczne „zielone szkoły”. W środku ma powstać również lapidarium, czyli skalne muzeum, a w sali konferencyjnej, której ściany zostaną wkomponowane w kamieniołom, można będzie organizować spotkania na ponad 250 osób.

 

Pierwsze prace Wartość inwestycji to ok. 30 mln zł. Ponad 26 mln pochodzi z funduszy Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego. Pozostałe środki zapewnia dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsze prace rozpoczęły się w wakacje. Konieczne było przygotowanie terenu oraz uregulowanie statusu działek, na których stanie inwestycja. Po zatwierdzeniu projektu i uzyskaniu zgody na budowę ogłoszono przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Zostało nim konsorcjum trzech firm pod przewodnictwem przedsiębiorstwa Anna-Bud. Podczas wakacji wykonano odwierty i wmurowano fundamenty. Otwarcie gmachu planowane jest w 2015 roku.