Czy miłość i nienawiść wyrażana w językach obcych będzie oznaczała to samo, co w języku ojczystym? Czy czujemy się swobodnie mówiąc o uczuciach w wyuczonych językach? O zagadnieniach związanych z komunikowaniem emocji w językach – 31 marca – opowie prof. Jean-Marc Dewaele z University of London. Transmisja wykładu na UW Live Stream.

– Na początku procesu nauki języków obcych uczniowie mogą pomyśleć, że gdy opanują wystarczająco dobrze fonologię, leksykologię, gramatykę i składnię, będą płynnie porozumiewać się w języku obcym. Może to być dla nich szok, gdy zdają sobie sprawę, że aby komunikować swoje uczucia i emocje, a także zrozumieć, jak czują się ich rozmówcy, potrzebują zaawansowanych umiejętności pragmalingwistycznych i socjopragmatycznych – prof. Jean-Marc Dewaele z Uniwersytetu Londyńskiego.

 

Communicating emotions in a foreign language: the ultimate linguistic” challenge to drugie spotkanie z cyklu sześciu wykładów o wielojęzyczności. Transmisja rozpocznie się 31 marca o godz. 15 na profilu UW Live Stream na kanale YouTube. Inicjatorką spotkań o wielojęzyczności jest prof. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Wydziału Neofilologii UW, która w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” prowadzi projekt Wielojęzyczność (działanie II 3.7).

 

Link do transmisji na kanale UW Live Stream >>

 

Więcej o wielojęzyczności

W krajach skandynawskich czy afrykańskich mówienie w kilku językach jest codziennością. Państwem wielojęzycznym w przeszłości była również Polska. Mówiono po polsku, ale też po ukraińsku, rosyjsku, białorusku czy niemiecku. Na dworach rozmawiano po francusku, używano łaciny. W XIX wieku doszedł do tego jeszcze angielski. Słynnym poliglotą był angielski pisarz Joseph Conrad, czyli Józef Konrad Korzeniowski, mówiący po polsku, angielsku, francusku i niemiecku.

 

Artykuł „Wiele to już dwa” o mitach i prawdach na temat wielojęzyczności, wyzwaniach związanych z migracją oraz potrzebie edukacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami wielojęzycznymi, można przeczytać w najnowszym numerze pisma uczelni „Uniwersytet Warszawski” (pdf, s. 26).

Harmonogram wykładów

Transmisja dostępna będzie na profilu UW Live Stream na kanale YouTube. Spotkania odbędą się w języku angielskim. Wszystkie wykłady rozpoczną się o godz. 15.