Trwa rekrutacja do programu EIT Food Seedbed 2021 dla osób, które chcą założyć firmę lub od niedawna prowadzą działalność w sektorze rolno-spożywczym. Uczestnicy programu mogą uzyskać wsparcie merytoryczne oraz finansowe. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia.

Program EIT Food Seedbed 2021 jest adresowany do osób, które planują założyć firmę typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym lub już prowadzą taką firmę, ale znajdują się na wczesnym etapie rozwoju.

 

Innowacyjne pomysły

Celem program jest wspieranie innowacyjnych pomysłów, które mogą przyczynić się do ulepszenia sposobów wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów.

 

Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym związanych z: maszynami i urządzeniami dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyką, opakowaniami, rozwiązaniami informatycznymi, redukcją odpadów z łańcucha żywności, usługami biznesowymi czy innowacjami społecznymi.

 

Wsparcie merytoryczne i finansowe

Uczestnicy programu EIT Food Seedbed 2021 będą mogli uzyskać wsparcie merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe (w wysokości do 8 tys. euro), a także zweryfikować swój pomysł biznesowy i przydatność zastosowanych rozwiązań technicznych.

 

Do udziału w programie szczególnie zachęcane są osoby, których pomysł technologiczny związany jest z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w Polsce i innych krajach europejskich.

 

Program prowadzony jest w języku angielskim, w pięciu europejskich ośrodkach znajdujących się: w Polsce, Irlandii Północnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii. Szczegółowe informacje o EIT Food Seedbed 2021 można znaleźć na stronach https://www.eitfood.eu/entrepreneurship/projects/Seedbed oraz http://timo.wz.uw.edu.pl/Seedbed. Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://businesscreation.eitfood.eu/.Termin zgłoszeń upływa 10 kwietnia.

Program realizuje EIT Food, konsorcjum składające się z przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów, zorganizowane w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Komisji Europejskiej. EIT Food jest największą europejską inicjatywą w obszarze rolno-spożywczym, realizującą programy wsparcia innowacji dla sektora żywnościowego w Europie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.