Od 5 września otwierane są drugie tury rekrutacji, na kierunki na których są jeszcze wolne miejsca. Zapisy prowadzone są przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Rejestracja zakończy się 1 października.

Kierunki, na których trwa rejestracja, można znaleźć na stronie IRK w zakładce „oferta”. Wystarczy zaznaczyć opcję „tylko z trwającą turą” oraz wybrać kierunek studiów na odpowiednim poziomie i w wybranej formie.  W tym miejscu można znaleźć informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na poszczególne kierunki.

 

Rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie, które prowadzone są w języku polskim, zakończy się 1 października 2020 r. Wyjątkowo w tym roku akademickim zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 15 października.

Harmonogram drugiej tury rekrutacji >>

Kalendarz akademicki 2020/2021 >>

 

Trwają jeszcze rejestracje na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym oraz na studia II stopnia >>

 

Dodatkowe informacje i filmy dla kandydatów z instrukcją krok po kroku, jak zapisać się na studia, znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.