Dr Hanna Machińska z Wydziału Prawa i Administracji UW została doktorem honoris causa Uniwersytetu w Zurychu.

Dr Hanna Machińska, adiunkt w Katedrze Logiki i Informatyki Prawniczej UW, została wyróżniona tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Zuryskiego (UZH). Od 2017 roku jest zastępczynią rzecznika praw obywatelskich.

 

Laureatka jest pierwszą Polką , która w ciągu blisko 200 lat istnienia Uniwersytetu w Zurychu otrzymała tytuł honorowy tej największej szwajcarskiej uczelni. Władze UZH doceniły jej wieloletnią pracę na rzecz integracji europejskiej oraz zaangażowanie w obronę praw człowieka i kultywowanie wartości europejskich.

 

Podczas uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa dr Hanna Machińska podkreśliła rolę uczelni w stworzeniu oferty kształcenia i rozwoju dla ukraińskich studentów oraz pracowników naukowych. Zauważyła, że wsparcie osób zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powodu działań wojennych jest misją Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie zobowiązaniem wobec pokoleń, które w przyszłości będą stanowiły elitę odbudowującą niepodległą Ukrainę.

 

– Każde pokolenie musi przejść pewne przemiany społeczne i polityczne. Dla nas, Polaków, przełomem stała się integracja z Europą. Dla naszych rodziców i dziadków z pokolenia II wojny światowej bezpieczna przystań w europejskich strukturach była zaledwie marzeniem – mówiła dr Hanna Machińska.

 

Dr Machińska odwołała się do początków swojej kariery akademickiej i stażu w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, które wpłynęły na ukształtowanie jej zainteresowań prawem i integracją europejską. – To wtedy zainicjowałam działania w kierunku uzyskania przez Polskę członkostwa w Radzie Europy, a następnie w Unii Europejskiej. Traktowałam ten cel zarówno jako swego rodzaju wyzwanie, jak i pewne doświadczenie, które ja i mój zespół mogliśmy zdobyć, uczestnicząc w procesie dostosowywania prawa polskiego do przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej – wspominała dr Machińska.

 

Prawniczka podkreślała ważną rolę uczelni europejskich w procesie integracji, nie tylko jako ośrodków budowania systemów społecznych, ekonomicznych i politycznych, ale też instytucji kultywujących legislację i demokrację, a także szacunek do praw człowieka.

 

Uroczystość nadania tytułu honorowego dr Hannie Machińskiej odbyła się 29 kwietnia.

 

Dokument nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu.

 

Dokument nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu.

Dr Hanna Machińska jest prawniczką i działaczką społeczną w zakresie wprowadzania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. W latach 1991–2017 pełniła funkcję dyrektora Biura Rady Europy w Warszawie. Była jedną z osób, które powołały do życia Centrum Europejskie UW, gdzie pracowała na stanowisku zastępczyni dyrektora do 2002 roku, zajmując się zagadnieniami z zakresu praw człowieka i praw Unii Europejskiej.

 

Jest autorką i współautorką licznych prac z tego zakresu, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, „Logika dla prawników” czy „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

 

We wrześniu 2017 roku została powołana na stanowisko zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielką Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii.