Gmach Audytoryjny

Nazwa budynku Gmach Audytoryjny
Adres budynku Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Kierownik/dyrektor administracyjny Adam Burzykowski
telefon 22 55 22 966
Opis wejścia do budynku Podjazd dla niepełnosprawnych przy dwóch wejściach do budynku.
Opis wnętrza budynku Wszystkie powierzchnie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dwie windy umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym. Każde piętro posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc z szerokością wejścia poniżej 90 cm. Brak miejsc z uchwytami i klamkami powyżej 110 cm.
Procedury w budynku brak, dostęp nie wymaga udziału osób trzecich
Portiernia tak
Informacje dodatkowe portiernia i szatnia, tuż za wejściem A do budynku
Położenie portierni Portiernia znajduje się obok windy, widoczna jest od razu po przekroczeniu wejścia do budynku
Telefon do portierni 22 55 22 959
Pomoc w budynku pomoc można uzyskać na portierni
Łazienki w budynku toalety dla osób z niepełnosprawnościami posiadają oznaczenia i na każdym piętrze znajduje się taka toaleta
Dodatkowe dostosowania w budynku pętla indukcyjna znajduje się w Auli Baszkiewicza na parterze budynku, toalety są oznaczane podpisami brajlowskimi, w windach są informacje głosowe o osiągniętym poziomie budynku
Dojazd do budynku brak
Wstęp dla psa przewodnika brak