Henryk Sienkiewicz: „pisarz plemienny” czy trafny diagnostyk społeczny? 9 listopada o losach tożsamości zbiorowej Polaków porozmawiają uczestnicy debaty „Skłamany Sienkiewicz?”.

Sienkiewicz: „pisarz plemienny”, pokrzepiciel serc, twórca polskiego imaginarium historycznego i tożsamościowego, ale też niezwykle trafny diagnostyk społeczny, piszący ku przestrodze i przerażeniu współczesnych. Jego powieści po powstaniu styczniowym przywracały nadzieję na niepodległą Polskę. Zawierały też diagnozę społeczną zjawisk i postaw, które doprowadziły Rzeczypospolitą do upadku.

 

Mija 100 lat od śmierci Henryka Sienkiewicza, jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy, noblisty i absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Sienkiewicz naukę na UW rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wtedy nazywał się Uniwersytet), później studiował na Wydziale Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871 r., nie uzyskując jednak dyplomu.

 

W Roku Sienkiewicza uczestnicy debaty „Skłamany Sienkiewicz?” zastanowią się nad relacją między wyobrażeniami zawartymi w twórczości pisarza a skomplikowanymi losami budowania zbiorowej tożsamości Polaków. Czy książki Sienkiewicza mogą być przewodnikiem po współczesnych wyzwaniach?

 

Uczestnikami debaty będą dr hab. Dariusz Gawin z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; dr Dobrochna Kałwa z Wydziału Historycznego UW; prof. Ryszard Koziołek, prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów oraz prof. Andrzej Leder z IFiS PAN.

 

Dyskusję poprowadzą prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju i Bartłomiej Sienkiewicz z Fundacji Węzły Pamięci, prawnuk Henryka Sienkiewicza.

Więcej o czasach studenckich Henryka Sienkiewicza można przeczytać na stronie jubileuszowej