Uniwersyteccy naukowcy otrzymali łącznie prawie 14 mln zł na stworzenie zespołów, które zajmą się badaniami nad DNA, detekcją fal grawitacyjnych oraz pracami z lingwistyki i optyki.

Wyróżnieni przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej badacze przez 3 lata będą prowadzić przedsięwzięcia we współpracy z partnerami naukowymi z Polski i zagranicy oraz partnerami gospodarczymi. Naukowcy zostali wyłonieni przez zagranicznych recenzentów i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Jury wybrało projekty, których wyniki mają szanse okazać się przełomowe w skali międzynarodowej.

 

Spośród 14. dofinansowanych w konkursie Team przedsięwzięć aż 4 będą prowadzone na UW. Po 3,5 mln zł otrzymali:

  • prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego na projekt „Advanced algorithms for detection and modelling of newtonian noise for interferometric gravitational wave detectors”,
  • dr hab. Justyna Olko z Wydziału “Artes Liberales” na pracę “Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability”,
  • dr hab. Dorota Anna Pawlak z Centrum Nowych Technologii na przedsięwzięcie zatytułowane „Na skrzyżowaniu nowych koncepcji materiałów fotonicznych, metod wzrostu i unikalnej optycznej charakteryzacji”,
  • dr hab. Dariusz Plewczyński na „Analizę struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin z projektu 1000 Genomów”.

 

Dr hab. Dariusz Plewczyński przeznaczy grant na badanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA. Zespół prof. Plewczyńskiego chce stworzyć algorytm komputerowy, który w przyszłości – w ramach procedur medycyny spersonalizowanej – będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych. – Lekarz po zsekwencjonowaniu genomu pacjenta, dzięki naszemu algorytmowi, będzie mógł zobaczyć przestrzenny, mechanistyczny i dynamiczny model jego genomu. Następnie będzie mógł zidentyfikować niepokojące rearanżacje i mutacje sekwencyjne oraz odpowiadające im zmiany strukturalne, jak również wykonać analizę funkcjonalną zaobserwowanych u pacjenta jednowymiarowych zmian genomicznych – wyjaśnia prof. Plewczyński. – Jesteśmy przekonani, że dalsze badania przyczynią się do zaproponowania nowatorskich terapii i leków, które będą zmieniały strukturę trójwymiarową genomu ludzkiego – przeprowadzając komórkę ze stanu chorego do stanu zdrowego. Taki mechanistyczny trójwymiarowy model tworzony w oparciu o indywidualną sekwencję genomiczną pacjenta może stanowić unikalny wkład projektu w medycynę precyzyjną – dodaje laureat. Dodatkowo, dane uzyskane w projekcie powinny pozwolić na lepsze zrozumienie czynników molekularnych wpływających na organizację genomu oraz mechanizmy biofizyczne za nią odpowiedzialne, dzięki czemu możliwe będzie pogłębienie wiedzy o rodzinnej i populacyjnej różnorodności genomu ludzkiego.

 

W sumie w konkursie Team 3 złożono w konkursie 75 wniosków o dofinansowanie. Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.