Zakończyła się pierwsza faza rekrutacji na studia. Wyniki zostaną ogłoszone 11 lipca o godz. 14.00. Można je będzie sprawdzić przez internet.

 

Zakwalifikowani na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie zostaną kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Przy tworzeniu list rankingowych brane pod uwagę są punkty uzyskane z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także w zależności od kierunku, z jednego lub dwóch przedmiotów dodatkowych.

 

O tym, czy kandydat dostał się na studia dowie się przede wszystkim ze swojego konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Tradycyjne listy wywieszane będą też na poszczególnych wydziałach.

 

Przyjmowanie dokumentów

 

Kolejny etap to składanie dokumentów. Potrzebne będą m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne, kopia dowodu osobistego. Komisje rekrutacyjne działające w poszczególnych jednostkach przyjmować je będą od 14 do 16 lipca. Wyjątkiem są kierunki, na które prowadzone są dodatkowe egzaminy wstępne (czytaj poniżej). To bardzo ważne, żeby złożyć dokumenty w terminie. Jeśli ktoś przegapi ten moment, zostanie wykreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce zakwalifikowana zostanie kolejna osoba.

Wymagane dokumenty

 

Sześć dodatkowych egzaminów

 

Na kilku kierunkach prowadzone są dodatkowe egzaminy ustne, które mają za zadanie sprawdzić predyspozycje kandydata do studiowania na określonym kierunku, a następnie wykonywania danego zawodu. Kandydaci zagraniczni mogą umówić się na rozmowę on-line.

 

Sprawdziany predyspozycji odbędą się od 8 do 16 lipca, na kierunkach:

  • Psychology, egzaminy odbędą się od 8 do 10 lipca,
  • muzykologia, 9 i 10 lipca,
  • Phylosophy of Being, 10 I 11 lipca,
  • Artes Liberales, od 14 do 16 lipca,
  • indywidealne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, od 14 do 16 lipca,
  • logopedia ogólna i kliniczna, 15 i 16 lipca.

 

Ogłoszenie wyników po tych egzaminach nastąpi 17 lipca. Na złożenie dokumentów studenci będą mieli czas do 18 lipca.