Niedawno praca kryptologów z UW została uznana za najlepszą prezentowaną podczas konferencji Eurocrypt. Teraz naukowcy zadebiutowali na kolejnym sympozjum i znów odnieśli sukces.

 

Publikacja zatytułowana „Secure Multiparty Computations on Bitcoin” autorstwa prof. Stefana Dziembowskiego, doktorantów: Marcina Andrychowicza, Łukasza Mazurka oraz studenta Daniela Malinowskiego z Instytutu Informatyki UW, otrzymała nagrodę za najlepszą pracę na konferencji IEEE Symposium on Security & Privacy, która odbyła się w San Jose w Kalifornii.

 

W tym roku przyjęto na nią 44 z 324 zgłoszonych prac, dotyczących bezpieczeństwa i prywatności informacji. Konferencja organizowana jest od 1980 roku. – O ile mi wiadomo nigdy w całej jej historii nie prezentowano na niej pracy z Polski. Nagroda Best Paper Award, jest więc wyjątkowo miłym debiutem na tym sympozjum – komentuje prof. Stefan Dziembowski.

 

Loterie bez pośredników

 

Praca dotyczy kryptograficznych aspektów cyfrowej waluty Bitcoin. Stworzył ją anonimowy autor ukrywający się pod pseudonimem „Satoshi Nakamoto”. Od czasu jej powstania w 2009 roku zyskała znaczącą popularność oraz licznych naśladowców. Na początku kwietnia tego roku jej kapitalizacja wynosiła ponad 5 mld dolarów.

 

Zespołowi kryptologów z UW udało się pokazać, jak pewne szczególne cechy tej waluty mogą być użyte w dziedzinie kryptografii zwanej bezpiecznymi obliczeniami wielopodmiotowymi (secure multiparty computation protocols). Techniki, które zaproponowali pozwalają na tworzenie bezpiecznych loterii bitcoinowych bez wykorzystania zaufanej strony trzeciej.

 

– Istniejące wcześniej loterie tego typu wymagały od uczestników zaufania jej organizatorowi, narażając ich na straty, jeśli okazałby się on nieuczciwy – mówią autorzy. Za pomocą zaproponowanej techniki można będzie tworzyć loterie, w których oszustwa takie nie będą możliwe.

 

– Loterie są tylko jednym z przykładów zastosowań naszej metodologii. W oparciu o nią tworzyć można szereg innych rozwiązań, takich jak np. handel tajnymi informacjami lub bezpieczne aukcje dóbr cyfrowych. Pomysły te rozwinęliśmy w kolejnej pracy „Fair Two-party Computations via Bitcoin Deposits”, opublikowanej na konferencji First Workshop on Bitcoin Research – uzupełnia prof. Dziembowski.

 

Praca została sfinansowana ze środków programu WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.