Lindau Meeting on Economic Sciences to wydarzenie, podczas którego laureaci Nagrody Nobla spotykają się z młodymi naukowcami, by wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Uczestnikami są najbardziej obiecujący ekonomiści z całego świata. Wśród 373 zakwalifikowanych uczestników jest dr Ewa Zawojska oraz dr Wojciech Hardy z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Lindau Meeting on Economic Sciences to część cyklicznych spotkań z laureatami Nagrody Nobla odbywających się w niemieckim Lindau od 1951 roku. Głównym celem tego wydarzenia jest stworzanie okazji do wymiany naukowych doświadczeń między przedstawicielami różnych kultur i pokoleń. Każde spotkanie składa się z licznych konferencji, sesji plenarnych, wykładów oraz zajęć networkingowych. 

 

Lindau Nobel Laureate Meetings gromadzą co roku około 30-40 laureatów Nagrody Nobla. Temat spotkania koncentruje się wokół jednej z trzech dyscyplin: fizjologii i medycyny, fizyki lub chemii. Co pięć lat odbywa się interdyscyplinarne spotkanie dotyczące wszystkich trzech nauk przyrodniczych. Co trzy lata zaś organizowane jest spotkanie poświęcone naukom ekonomicznym.

 

Siódma edycja Lindau Meeting on Economic Sciences była zaplanowana na sierpień tego roku. Ze względu na pandemię koronawirusa została przełożona na 2021 rok. By podtrzymać tradycję spotkań z motywem przewodnim „Edukować. Inspirować. Łączyć” („Educate. Inspire. Connect”), organizatorzy zapowiadają przeprowadzenie naukowych wydarzeń online na przełomie czerwca i lipca tego roku.

 

7. Lindau Meeting on Economic Sciences

Na spotkanie z laureatami Nagrody Nobla zakwalifikowało się 373 młodych ekonomistów z całego świata. Pod uwagę brane były takie kryteria jak: wiek (poniżej 35 lat), wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, rekomendacje środowiska akademickiego, obiecujące plany badawcze czy zaangażowanie w naukowy dialog międzynarodowy.

Uczestnikami 7. Lindau Meeting on Economic Sciences jest m.in. dwoje badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Ewa Zawojska pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych. Stopień doktora uzyskała w 2018 roku. Wcześniej realizowała stypendia i pobyty badawcze  na Uniwersytecie w Glasgow, kanadyjskim University of Alberta oraz amerykańskim University of Tennessee. Jako laureatka Fulbright Junior Advanced Research Award wyjechała również na Clark University w Worcester (Massachusetts, USA).

 

Zainteresowania badawcze dr Zawojskiej koncentrują się wokół mikroekonomii, w tym metod nierynkowej wyceny. Jej badania dotyczą ekonomii zarówno środowiska, jak i kultury. Kierowała projektem „Incentive compatibility in contingent valuation research”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczyła też w realizacji innych projektów, m.in. „Assessing the impact of format on choice experiment responses”, finansowanym przez Support for Advancement of Scholarship w Kanadzie. Za swoje osiągnięcia dr Ewa Zawojska została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, Nagrodą Naukową Tygodnika „Polityka” 2019, Nagrodą Odeda Starka 2017 za wybitne osiągnięcia publikacyjne, stypendium „Start 2018” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Dr Wojciech Hardy jest adiunktem w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oraz Analitykiem w zespole DELab UWW swoich badaniach zajmuje się głównie tematyką rynków cyfrowych, z wyszczególnieniem branż kreatywnych, nieautoryzowanego obrotu treściami (tzw. „piractwa”) oraz nowych modeli finansowania twórczości (np. crowdfunding). Obecnie zajmuje się także tematem międzysektorowej konkurencji o uwagę (tzw. ekonomii uwagi lub gospodarki uwagą).

 

Jego zainteresowania badawcze obejmują także rynek pracy i zachodzące na nim pod wpływem technologii zmiany oraz tematykę nierówności i dyskryminacji. W swoich analizach korzysta z technik zautomatyzowanego zbierania danych z internetu, metod eksperymentalnych, ankietowych czy analizy ekonometrycznej na istniejących bazach danych. Za swoje osiągnięcia dr Wojciech Hardy został wyróżniony stypendium START „dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.