„Niemożliwe, żeby James Bond skoczył tak daleko” – o stereotypach w myśleniu o edukacji filmowej i medialnej oraz o tym, jak taką edukację prowadzić piszą uczestnicy konferencji PEAM.

Ukazał się tom podsumowujący międzynarodową konferencję „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków” zorganizowaną na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2015 roku. W czasie sympozjum uczestnicy zaprezentowali pomysły edukacji audiowizualnej z innych krajów i dyskutowali o tym, które z nich mają szansę sprawdzić się w Polsce.

 

Konferencja była częścią Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej, nad którym od 2012 roku pracują wspólnie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Przedsięwzięcie będzie trwało dziesięć lat. Eksperci przygotują i wprowadzą nowe programy nauczania na wszystkich szczeblach edukacji w Polsce, tak by nauczyciele podczas zajęć skutecznie wykorzystywali nowoczesne techniki multimedialne i e-learningowe.

 

Pokonferencyjna książka jest dostępna online. Składa się z czterech części. „Na dobry początek” zawiera krótkie artykuły. W „Wystąpieniach” można obejrzeć przemówienia gości, podzielone na trzy tematyczne części: Autorskie programy edukacji filmowej, Edukacja filmowa i festiwale oraz Inicjatywy lokalne w dziedzinie edukacji filmowej. „Ciekawe pytania” pozwalają dotrzeć do nagrań pytań od publiczności i odpowiedzi referentów. Słuchacze pytali np. o to, co można osiągnąć poprzez edukację filmową i jak nauczać o kinie. Ostatnia część „Czym jest PEAM” opisuje przedsięwzięcie.