Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jednomyślnie przyjęło apel dotyczący wyborów prezydenckich. W ogłoszonym 3 kwietnia dokumencie KRASP wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowania „tych działań powiększających zagrożenie życia i zdrowia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie”.

„Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego (…)” – to fragment apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), który został opublikowany 3 kwietnia, po jednomyślnym przyjęciu go przez Prezydium. Dotyczy on kwestii organizacji zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich wobec trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji epidemiologicznej.