Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienie instytucji naukowych, które w latach 2013-2014 starały się o granty. Wzięło pod uwagę kategoryzację jednostek naukowych.

 

W tych latach NCN rozstrzygnęło 26 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże podoktorskie. Do centrum wpłynęło prawie 22 tys. wniosków na kwotę ponad 9,3 mld zł. Finansowanie otrzymało 4237 wniosków na sumę ponad 1,76 mld zł.

 

Jednostki, których pracownicy zdobyli granty, zostały uporządkowane w najnowszym zestawieniu w Grupach Wspólnej Oceny (GWO) według stosunku wysokości przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych. Na czele stawki w naukach humanistycznych i społecznych jest Wydział Nauk Ekonomicznych UW z kategorią A+ i współczynnikiem sukcesu 52%. Oznacza to, że najskuteczniej zdobywa granty NCN. W klasyfikacji znalazły się 32 wydziały i inne ośrodki badawcze Uniwersytetu Warszawskiego. Wysoki współczynnik sukcesu – 63% – uzyskał Ośrodek Badań nad Migracjami z oceną A, Centrum Nowych Technologii z oceną A+ – 56%, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki z oceną A+ – 51%, Wydział Fizyki z oceną A+ – 48%.

 

Oprócz GWO, zestawienia zawierają np. kategoryzację jednostek naukowych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, współczynnik sukcesu, liczbę złożonych wniosków i kwotę finansowania. Jednostkom zostały przypisane wnioski składane przez osoby, które wskazywały daną instytucję jako miejsce prowadzenia badań naukowych, realizacji stypendium lub stażu.

 

Taką klasyfikację NCN ma sporządzać co roku.