W tym tygodniu w Paryżu można obejrzeć wystawę dotyczącą pracy polskich archeologów i konserwatorów na stanowiskach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Współorganizatorem wystawy „Against the Sands of Time. Documentation and Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience” jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Ekspozycja prezentowana jest w siedzibie UNESCO. Duża jej część dotyczy dorobku uniwersyteckich archeologów z CAŚ, Instytutu Archeologii i Ośrodka Badań Prekolumbijskich.

 

Polscy naukowcy uczestniczą w pracach na 29 stanowiskach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, rozsianych na pięciu kontynentach. Jednym z najbardziej znanych miejsc pokazywanych na wystawie jest Palmyra w Syrii, zniszczona przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Pracownicy CAŚ w kwietniu 2016 roku brali udział w ratowaniu zniszczonych zabytków (Relacja z Palmyry). Dzięki szczegółowej dokumentacji sporządzonej przez archeologów, obecnych w Palmyrze od 1959 roku, wiele spośród zdewastowanych dzieł sztuki będzie można odtworzyć.

 

Na paryskiej wystawie prezentowana jest m.in. makieta płaskorzeźby lwa chroniącego gazelę – element ekspozycji „W cieniu wojny” pokazywanej w ubiegłym roku na Uniwersytecie Warszawskim. Odkryta w 1977 roku przez pracowników CAŚ w Palmyrze monumentalna płaskorzeźba została zrekonstruowana i ustawiona przed Muzeum Palmyreńskim. Z czasem stała się wizytówką i symbolem miasta. W 2015 roku została zniszczona buldożerem. Jednak interwencja polskich konserwatorów wiosną 2016 roku pozwoliła zabezpieczyć rozbite kawałki, co daje nadzieję na odtworzenie tego wyjątkowego zabytku raz jeszcze.

 

Wystawę w Paryżu otwierała Irina Bokova, dyrektor generalna UNESCO oraz Piotr Gliński, minister kultury. Pomysłodawcą wystawy był prof. Mariusz Ziółkowski, dyrektor Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW.