Polityk, społecznik, humanista zaangażowany w służbę publiczną, budowę demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – o Tadeuszu Mazowieckim opowie prof. Aleksander Hall.  

Działalność Tadeusza Mazowieckiego i znaczenie rządu, na którego czele stanął, to temat najbliższego spotkania z cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”. O tym, co do dziś pozostało z dorobku pierwszego premiera III RP i jakie ma to znaczenie dla najnowszej historii Polski, opowie prof. Aleksander Hall – historyk, jeden z najbliższych współpracowników Tadeusza Mazowieckiego.

 

– Był człowiekiem bardzo głębokim, refleksyjnym, nazywał siebie chrześcijańskim personalistą. Cechował go szacunek dla ludzi, dla każdego człowieka. Także dla osób bardzo od niego odległych w poglądach, nawet dla przeciwników politycznych – mówił o Tadeuszu Mazowieckim prof. Hall w wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego” (30.10.2013).

 

Wykład „Co pozostało z dorobku Tadeusza Mazowieckiego” odbędzie się 21 kwietnia o godz. 17.00 w Auditorium Maximum. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

 

Organizacja: Joanna Oździńska, tel. 22 55 20 601, jonaoz@adm.uw.edu.pl