Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi w tym roku 50-lecie swojego powstania. Jest najstarszym i największym ośrodkiem politologicznym w Polsce. Obchody jubileuszu pod hasłem „Nauka o polityce wobec kryzysu władzy i demokracji” zaplanowano na 1 i 2 grudnia, kiedy to odbędą się dyskusje na temat współczesnej polityki i zjazd absolwentów.

INP powstał w 1967 roku na Wydziale Filozofii, a dziś jest największym z instytutów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W INP kształci się ponad 1300 studentów na trzech kierunkach studiów: politologii, bezpieczeństwie wewnętrznym i studiach euroazjatyckich. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowymi, instytut prowadzi także studia w języku angielskim.

 

Pracownicy, studenci i absolwenci będą świętować półwiecze INP przez dwa dni. 1 grudnia odbędzie się uroczysta sesja jubileuszowa z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina. W tym dniu zostaną wręczone nagrody im. Jana Baszkiewicza i medale UW. 2 grudnia to dzień konferencji, na której dyskutanci będą analizować współczesny spór o model władzy politycznej oraz zagadnienia gry politycznej i wpływu w demokracji. W programie jest także panel absolwencki o polityce i politologii. Po południu absolwenci będą mogli spotkać się z wykładowcami w odnowionym Gmachu Audytoryjnym. Wieczorem przewidziano bal absolwenta w klubie Mirage na Placu Defilad 1.

 

Głównym miejscem obchodów będzie aula w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej na kampusie głównym przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Pełny program obchodów 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych UW

 

Formularz zgłoszeniowy dla absolwentów