Finalistami ostatniej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER zostało dwóch naukowców z UW. Podczas finału opowiedzą o swoich badaniach. Rozstrzygnięcie 24 stycznia.

 

Jakie są założenia konkursu? Projekty muszą być interdyscyplinarne, a opowiedzenie o nich nie może zajmować więcej niż pięć minut. Do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej doktoranci i młodzi doktorzy swoje prace słali z całej Polski. Ostatecznie zdecydowano, że w finale o miano najlepszego popularyzatora rywalizować będzie 11 osób. Uniwersytet Warszawski reprezentować będzie Maciej Jasiński, doktorant z Centrum Nowych Technologii oraz dr Tomasz Gubiec z Wydziału Fizyki.

 

Gorące zamarza szybciej

 

Maciej Jasiński będzie przekonywać, że gorąca woda zamarza szybciej od zimnej. Chociaż intuicyjnie wydaje się to niemożliwe, w nauce zjawisko to znane jest od pół wieku jako Efekt Mpemby. – Do dziś jednak, mimo licznych prób, nie udało się wyjaśnić przyczyn tego fenomenu, ani znaleźć dla niego praktycznego zastosowania. Chciałbym poddać weryfikacji najnowszą teorię wyjaśniającą Efekt Mpemby oraz sprawdzić możliwości jego zastosowania w produkcji żywności – mówi doktorant.

 

– Nauka to stawianie pytań i szukanie na nich odpowiedzi. Wiele zjawisk, z którymi stykamy się w codziennym życiu, często ma zaskakujące naukowe wyjaśnienia. Dużą frajdę sprawia mi odkrywanie nauki stojącej za tymi rzeczami, bo dzięki temu rozumiem jak działa świat – dodaje.

 

Fizyka w banku

 

Drugi finalista z UW, dr Tomasz Gubiec, pracuje w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Fizyki Biomedycznej. Uczy programowania przyszłych neuroinformatyków oraz fizyków medycznych. Prowadzi też seminarium z ekonofizyki i socjofizyki, a jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół procesów stochastycznych.

 

Tytuł jego projektu to „Fizyka polskiego systemu bankowego”. – Fascynująca w fizyce jest możliwość jej zastosowania w tak odległych dziedzinach, jak ekonomia i finanse. W finale opowiem, jak fizyka może ulepszyć badania nad stabilnością systemu bankowego i lepiej oszacować tzw. ryzyko systemowe – mówi. Dr. Gubcowi pomogą młodzi naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Szkoły Głównej Handlowej oraz pracownicy Narodowego Banku Polskiego.