W ramach programu Polskie Powroty, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, na Uniwersytet Warszawski powróci pięciu naukowców reprezentujących nauki ścisłe. Trzy osoby rozpoczną pracę na Wydziale Fizyki, jedna osoba na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz jedna osoba w Centrum Nowych Technologii UW.  

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki trzeciej edycji programu Polskie Powroty. Do pracy naukowej w Polsce z zagranicy powróci trzynaście osób, w tym pięciu badawczy, którzy rozpoczną pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Trzy osoby zostaną zatrudnione na Wydziale Fizyki, jedna na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz jedna w Centrum Nowych Technologii UW. Naukowcy przyjadą ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Japonii.

 

Łączna kwota finansowania z NAWA w trzeciej edycji programu Polskie Powroty to ponad 24,5 mln zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie naukowców przez okres 3-4 lat, wynagrodzenie ich zespołów badawczych oraz dodatkowo koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy.

Laureaci trzeciej edycji programu Polskie Powroty NAWA, którzy rozpoczną pracę na UW:
  • dr Mateusz Goryca – Wydział Fizyki UW (Stany Zjednoczone),
  • dr Wojciech Skomorowski– Centrum Nowych Technologii UW (Stany Zjednoczone),
  • dr Marek Lewicki – Wydział Fizyki UW (Wielka Brytania),
  • dr Lech Wiktor Piotrowski – Wydział Fizyki UW (Japonia),
  • dr Damian Wójtowicz – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Stany Zjednoczone).

Informacje o programie oraz wyniki jego tegorocznej edycji znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.