29 stycznia urodziny obchodzi Olga Tokarczuk – laureatka literackiej Nagrody Nobla, autorka m.in. „Ksiąg Jakubowych”, absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na grudniowym posiedzeniu Senat UW przez aklamację przyznał jej tytuł doktora honoris causa.

Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku. W 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek literatury najnowszej w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma m.in.: powieści, zbiory esejów, tom poetycki i scenariusze filmowe. Jest laureatką Nagrody Bookera za powieść „Bieguni” (2018) oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Bieguni” (2008) i „Księgi Jakubowe” (2015).

 

W 2019 roku Akademia Szwedzka i Fundacja Noblowska przyznały polskiej pisarce Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok, doceniając wyobraźnię narracyjną pisarki. Tokarczuk jest piątą osobą z Polski, która otrzymała literacką Nagrodę Nobla i zarazem jedną z trzech osób w tym gronie, obok Henryka Sienkiewicza i Czesława Miłosza, które studiowały na Uniwersytecie Warszawskim. W grudniu 2019 roku członkowie społeczności akademickiej uczelni włączyli się w akcję „UW gratuluje Oldze Tokarczuk”. Więcej informacji >>

 

O jednej z najpopularniejszych powieści ostatnich lat „Księgach Jakubowych” jej autorstwa i związku tego dzieła z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie – w pierwszym odcinku cyklu – #Czytaj z UW, opowiada Martyna Osuch z BUW-u. Więcej informacji >>

 

Doktorat honorowy

Wniosek o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział „Artes Liberales”. Promotorem doktoratu jest prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki. Dorobek Olgi Tokarczuk recenzowali: prof. Schamma Schahadat z Uniwersytetu w Tybindze, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego. 16 grudnia podczas posiedzenia Senatu UW, Oldze Tokarczuk przyznano przez aklamację tytuł doktora honoris causa UW. Uroczystość wręczenia honorowego doktoratu ze względu na pandemię została odłożona w czasie. Informacja o dacie wydarzenia pojawi się na stronie głównej UW.

 

W recenzjach dorobku literackiego Olgi Tokarczuk podkreślono związek sztuki z nauką. Jej twórczość stanowi uzupełnienie spojrzenia naukowego na świat. Jesteśmy dumni, że Olga Tokarczuk jest absolwentką naszego Uniwersytetu. Pragniemy zorganizować uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa po zniesieniu obostrzeń wynikających z pandemii – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

– Całość dorobku Olgi Tokarczuk można potraktować jako pracę na rzecz słyszalności, czy używając terminologii uniwersyteckiej – reprezentacji. […] Metodologią Olgi Tokarczuk jest doświadczenie poddawane licznym próbom. Narzędziami – powieści, eseje, opowiadania, przesunięte gatunki, hybrydy, mozaiki, sylwy, polifonie, sprawdzana od trzydziestu lat ich przydatność. Koronnym tematem – świat, z którego wydziela się najważniejsze składniki, nie ustając w pracy wskazywania ognisk bólu i nadziei. Ideą – zobaczenie wszystkiego naraz, zwyczajnego i dziwnego, przeszłego i przyszłego – prof. Inga Iwasiów.