W Muzeum Narodowym w Kuwejcie otwarto wystawę prezentującą wyniki prac badawczych polsko-kuwejckiej misji archeologicznej. Prof. Piotr Bieliński z UW otrzymał odznakę Bene merito.

Polsko-kuwejcka misja archeologiczna rozpoczęła się w 2006 roku. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW nawiązało wtedy współpracę z kuwejcką Narodową Radą ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa (NCCAL). Pierwsze prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 2007 roku w pustynnym regionie Al-Subiyah. Badano tam kamienne grobowce tumulusowe. W ciągu kolejnych lat zakres prac misji na terenie północnego Kuwejtu zwiększył się. Prowadzono badania pustynnych studni (od 2008 do 2012 roku), badania cmentarzysk tumulusowych (od 2009 do 2012 roku) oraz wykopaliska na stanowisku Bahra 1 – w osadzie z okresu Ubaid (od 2009 roku). Rozpoczęły się też kolejne projekty na wyspie Fajlaka u wybrzeży Kuwejtu, znanej ze swych stanowisk archeologicznych. Były to badania powierzchniowe (w 2012 roku), wykopaliska na stanowiskach Qusur (w 2011roku i 2013 roku) i Kharaib el-Desht (od 2013 roku), a także badania podwodne wybrzeża wyspy.

 

Podczas wernisażu wystawy prezentującej rezultaty dziesięciu lat badań kuwejcko-polskiej misji archeologicznej, prof. Piotr Bieliński – kierownik polsko-kuwejckiej misji archeologicznej, otrzymał odznakę Bene merito. Odznaczenie wręczył mu ambasador Polski w Kuwejcie – Grzegorz Olczak. Bene merito przyznawane jest przez Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi w promowaniu i umacnianiu dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej. Odznaczenie otrzymał również J.E. Ali Hussain Al-Youha – Sekretarz Generalny Narodowej Rady ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa Kuwejtu. Ambasador Polski w Kuwejcie uhonorował także dr. Sultana al-Duweisha, szefa Departamentu Starożytności i Muzeów i współkierownika kuwejcko-polskiej misji archeologicznej dyplomem uznania.

 

Organizatorami tego wydarzenia było Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW), kuwejcka Narodowa Rada ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa (NCCAL) oraz Ambasada RP w Kuwejcie.