Uniwersytet Warszawski Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Rada powołana do 31 grudnia 2017 r.
Przewodnicząca

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie

Robert Hyżorek – student Wydziału Prawa i Administracji,

Marta Miedzińska – studentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

Michał Pietrzak – student Wydziału Prawa i Administracji,

Dagmara Socha – studentka Wydziału Historycznego,

Michał Terebecki – student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 9 rektora UW z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf)

Kontakt

Marta Miedzińska

sekretarz Rady Konsultacyjnej

tel. 792 412 455

rada.kn(at)uw.edu.pl

www.rada.uw.edu.pl