W Instytucie Stosunków Międzynarodowych trwa długotrwały i zaogniony konflikt. Wszystkie dotychczasowe próby jego polubownego rozwiązania nie przyniosły efektu. Dlatego w ostatni piątek, 11 marca prof. Marcin Pałys, rektor UW zawiesił w obowiązkach dyrektora Instytutu. Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – którego częścią jest ISM – ma za zadanie wyznaczyć teraz osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora Instytutu.

 

Zawieszenie obecnego dyrektora ISM w pełnieniu obowiązków odbywa się na czas postępowania wyjaśniającego prowadzonego w tej sprawie przez rzecznika dyscyplinarnego UW dla nauczycieli akademickich. 8 marca rektor skierował wniosek o wszczęcie takiego postępowania w związku z uprawodopodobnionymi zarzutami o stosowanie niezgodnych ze standardami akademickimi metod zarządzania oraz o mobbing w ISM. Dotychczasowe wysiłki na rzecz rozwiązania problemu na drodze mediacji nie przyniosły rezultatu.

 

Zdaniem rektora UW najważniejszą kwestią jest przywrócenie w ISM atmosfery porozumienia i współpracy oraz akademickich standardów postępowania.

 

– Przed społecznością ISM stoi zadanie naprawy relacji wewnątrz Instytutu i przywrócenia zaufania, bez którego niemożliwy jest rozwój naukowy i osiąganie wspólnych celów. Myślę, że świadomość takiej potrzeby jest już ugruntowana. W nadchodzących miesiącach powoływana będzie Rada Naukowa oraz dyrektor ISM na nową kadencję, to okazja do poważnej refleksji nad sposobem zarządzania Instytutem i nad kandydaturami osób, które mogą wziąć te zadania na siebie – tłumaczy prof. Marcin Pałys.

 

Anna Korzekwa
rzeczniczka prasowa UW