Nauczyciele akademiccy UW mogą ponownie zgłaszać propozycje zajęć dydaktycznych online do inicjatywy shared courses Sojuszu 4EU+. Zajęcia rozpoczną się w semestrze zimowym 2024/2025. Zapisać się na nie będą mogli studenci i doktoranci uczelni członkowskich 4EU+. Nabór trwa do 2 września.

Inicjatywa shared courses jest jednym z kluczowych elementów współpracy dydaktycznej uczelni z Sojuszu 4EU+, zainicjowanym w roku akademickim 2020/2021.

 

Do tej pory pracownicy UW udostępnili ponad 280 przedmiotów, na które zapisanych zostało ponad 370 studentów z uczelni partnerskich.

 

Propozycje zajęć uruchamianych w semestrze zimowym 2024/2025 należy zgłaszać do 2 września  za pomocą tabeli udostępnionej w Arkuszu Google >>

Najważniejsze informacje:
  • zajęcia muszą być prowadzone w trybie online lub hybrydowym oraz umożliwiać osobom studiującym całkowicie zdalny udział i zaliczenie;
  • powinny być to kursy z aktualnej oferty dydaktycznej, które zostaną otwarte dla studentów UW – nie jest to nabór na zupełnie nowe kursy współtworzone w ramach współpracy dydaktycznej Sojuszu 4EU+;
  • zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik dydaktycznych (wskazówki i rekomendacje można znaleźć pod tym linkiem >> oraz
    tutaj >>;
  • zajęcia powinny wspierać kształcenie w obszarze kompetencji uznanych przez Sojusz 4EU+ za kluczowe w edukacji europejskiej: wielojęzyczności, kompetencji z zakresu analizy danych, społecznego zaangażowania, krytycznego myślenia oraz przedsiębiorczości;
  • przyjmowane będą zgłoszenia zajęć prowadzonych we wszystkich językach. Można zgłaszać również kursy prowadzone w innych językach niż angielski czy oficjalnych językach uczelni Sojuszu 4EU+. W ramach inicjatywy shared courses nie można jednak udostępniać lektoratów, chyba że jednostka oferująca dane zajęcia językowe zgodzi się przyjąć studentów uczelni 4EU+ nieodpłatnie.

Więcej informacji na temat udostępnienia zajęć dostępnych jest w załączonym komunikacie >>