27 kwietnia Uniwersytet Warszawski i Beijing International Studies University zawarły umowę dotyczącą pogłębiania współpracy naukowo-badawczej oraz wymiany studentów.

Porozumienie między dwiema uczelniami dotyczy m.in. organizacji szkół letnich, wymiany studentów i kadry naukowej, prowadzenia wspólnych studiów oraz projektów badawczych.

 

Stronami umowy są Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Beijing International Studies University.

 

Zarówno studenci z Polski, jak i studenci z Chin będą mogli studiować w formule 2+2 lub 1+3. Oznacza to, że dwa lata studiów w Chinach jest równoważne z rokiem studiowania w Polsce, a trzy lata studiów w Chinach to dwa lata studiów w Polsce. Wymiana dotyczy studiów pierwszego stopnia.

 

– Żyjemy w czasach, w których międzynarodowe doświadczenia studentów i wydziału są znaczące dla rozwoju uczelni i badań naukowych. Potrzebujemy takich porozumień, jak to dzisiejsze, ponieważ są one korzystne dla obu stron. Bardzo się cieszę, że nasi studenci i Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych będą współpracować z Beijing International Studies University – powiedział podczas uroczystości zawarcia umowy prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Wymiana studentów rozpocznie się od nowego roku akademickiego 2015/2016.

 

Podczas uroczystości zawarcia porozumienia podpisano również listy intencyjne skierowane do instytucji państwowej Hanban w sprawie utworzenia w Polsce Instytutu Konfucjusza.

 

Na Beijing International Studies University studiuje ponad 10 tysięcy studentów, co dziesiąty to student z zagranicy.