150 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dodatkowe wynagrodzenie. Jest to nagroda przyznana przez rektora UW dla osób wyróżniających się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi.

Dodatek rektora UW to nagroda finansowa dla naukowców i dydaktyków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu. Dodatkowe wynagrodzenie otrzymało 150 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżnienie zostało przyznane po raz szósty.

Kandydatów do okresowego zwiększenia wynagrodzenia spośród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zgłaszają w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję.

 

Najwięcej nagrodzonych w tym roku osób pracuje na wydziałach Fizyki – 19, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 13, Chemii – 13 oraz Historycznym – 10.

 

Pracownicy otrzymali jednorazowy dodatek w wysokości 22 tys. złotych. Nagroda została przyznana w marcu.