Wybrano dwa zwycięskie projekty w drugiej edycji konkursu „UW: Inicjatywy dla otoczenia”. Jeden z nich dotyczy działalności na rzecz kampusu Ochota.

W ścieżce „firmy” zwyciężył projekt „Serendipity i Metoda TROP©”, którego autorką jest Jowita Radzińska, a w ścieżce „organizacje pozarządowe i instytucje publiczne” – projekt „Ochota na Kampus” zgłoszony przez dr Katarzynę Wojnar z Instytutu Ameryk i Europy.

 

Uczestnicy tego projektu będą zachęcali studentów wydziałów znajdujących się na kampusie Ochota do działań w ramach budżetu partycypacyjnego i innych form aktywizacji lokalnej. Będą uczestniczyli w wizytach studyjnych na Ochocie, podczas których powstaną autorskie materiały audiowizualne. Celem działań jest opracowanie kampanii informacyjnej promującej budżet partycypacyjny wśród studentów kampusu Ochota.

 

Dla pracowników naukowych i ekspertów konkurs „UW: Inicjatywy dla otoczenia” jest szansą, by realizować własne pomysły z zespołem studentów i doktorantów. Z kolei studenci i doktoranci mogą zdobywać doświadczenie pod kierunkiem tutorów – pracowników naukowych i specjalistów w swojej dziedzinie.

 

Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Uczestnikami obu projektów mogą zostać studenci i doktoranci UW. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września.

 

Więcej informacji