23 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wykład prof. Ralpha Nurnbergera, wybitnego specjalisty w dziedzinie stosunków międzynarodowych i wieloletniego eksperta zajmującego wysokie stanowiska w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Obowiązują zapisy.

Prof. Ralph Nurnberger jest wybitnym specjalistą w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Przez wiele lat wykładał na Georgetown University oraz Florida Atlantic University. Oprócz kariery akademickiej prof. Nurnberger sprawował ważne funkcje w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Był asystentem senatora Jamesa B. Pearsona oraz pracownikiem Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Został także pierwszym dyrektorem organizacji „Builders for Peace”, założonej w 1993 roku przy wsparciu ówczesnego wiceprezydenta Ala Gore’a, w celu wspierania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie poprzez rozwój gospodarczy i społeczny.

 

Wykład prof. Ralpha Nurnbergera pt. „The American elections – what can we expect?” odbędzie się 23 maja o godz. 14.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.

 

Chęć udziału w wykładzie należy zgłosić pod adresem: promocja(at)uw.edu.pl

 

Osoby, które otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, proszone są o przybycie w dniu wykładu najpóźniej o godz. 13.45.