Uniwersytet Warszawski Na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami promujące w społeczeństwie ideę otwartości i większej wrażliwości na ich potrzeby:
  • wpieranie aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących: organizacja indywidualnych konsultacji w ramach lektoratów językowych dla osób z dysfunkcją wzroku, seminaria szkoleniowe dla pracowników dydaktycznych o zajęciach przygotowanych wedługo standardów Universal Design for Learning, bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • adaptacja podręczników dla potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących (program zlecony przez ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej), w 2015 roku przygotowano 45 adaptacji podręczników;
  • pierwszy korpus języka Polskiego Języka Migowego, obecnie jest to już największy zbiór nagrań migowych na świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie Pracowni Lingwistyki migowej UW >>.
  • „MappED” – projekt Erasmus+, którego celem jest stworzenie mapy uniwersytetów europejskich dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • „Trans2Work – School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina” – projekt Erasmus+, którego celem jest przekazanie doświadczeń UW we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami szkołom wyższym w Serbii, Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie;
  • przedstawiciele uczelni biorą udział w pracach zespołu ds. osób z niesprawnościami, powołanego przez rzecznika praw obywatelskich. Za swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami UW został nagrodzony w konkursie „Warszawa bez barier”.
Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym zaadaptowane do ich potrzeb książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne. W tworzenie zbiorów oprócz UW włączyły się także inne polskie uczelnie, m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

 

Nowatorska mapa dla osób niewidomych

Na Uniwersytecie dostępna jest nowatorska mapa dla osób niewidomych. To wierna kopia terenu kampusu głównego i części Krakowskiego Przedmieścia w skali 1:150. Do wykonania mapy użyto techniki fotografii przestrzennej i druku w technologii 3D. Mapa jest w kształcie litery T. Jej dłuższy bok ma 120 cm, krótszy – 80. Jest stacjonarna nie tylko ze względu na swoje wymiary. Osoba niewidoma nie jest w stanie chodzić z jakąkolwiek mapą, korzysta z niej jedynie w trakcie nauki orientacji przestrzennej. Na mapie dla osób niewidomych można wyczuć palcami nie tylko budynki, uliczki, chodniki i zielone skwery znajdujące się na terenie kampusu głównego, lecz także elementy mniejszej architektury, których zazwyczaj nie uwzględniają mapy drukowane w sposób tradycyjny. Na trójwymiarowej mapie znajdują się schody, ławki, słupki, łańcuchy, krawężniki, latarnie czy kosze na śmieci. Mapa wykonana jest z trwałego plastiku. Mogą z niej korzystać studenci i pracownicy UW, a także turyści podczas nauki orientacji przestrzennej. Na co dzień jest dostępna w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
pokój 0.070 – parter
tel. 22 55 24 222
bon(at)uw.edu.pl

www.bon.uw.edu.pl

 

Pracownia Lingwistyka Migowej

Pracownia Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 2010 roku, jest pierwszą jednostką naukową w Polsce zajmującą się polskim językiem migowym. Jednym z projektów PLM jest tworzenie korpusu polskiego języka migowego.

polski język migowy