8 lutego została podpisana umowa o współpracy między UW i Uniwersytetem Paryż-Sorbona, która dotyczyć będzie badań naukowych, dydaktyki i aktywności kulturalnej.

W imieniu uniwersytetów umowę o współpracy podpisali prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz prof. Barthélémy Jobert, rektor Université Paris-Sorbonne.

 

Uczelnie będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, organizować sympozja i konferencje naukowe, prowadzić wymianę akademicką, która obejmie nie tylko studentów i pracowników naukowych, ale również pracowników administracji. Podczas pobytu studenci i pracownicy będą mieli możliwość korzystania z laboratoriów, pomocy dydaktycznych oraz bibliotek uniwersytetu przyjmującego.

 

Uniwersytety chcą też rozwinąć działalność Ośrodka Kultury Polskiej na Uniwersytecie Paryż-Sorbona i Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich na Uniwersytecie Warszawskim. Umowa została zawarta na 4 lata.

 

– Za rok minie 60 lat odkąd na Uniwersytecie Warszawskim działa Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich. Równolegle powstał Ośrodek Kultury Polskiej na Sorbonie (Centre de civilisation polonaise). Nowe porozumienie pozwala na wspólną promocję obu uczelni, współpracę, która konieczna jest w świecie globalnej konkurencji – mówił prof. Marcin Pałys.

 

Po podpisaniu umowy na Uniwersytecie Paris-Sorbonne otwarto wystawę o współpracy polsko-francuskiej. To 30 plansz, na których pojawiają się postaci związane z obydwoma krajami, m.in. Ferdynand Foch, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyc czy Witold Gombrowicz, a także informacje o dziejach Uniwersytetu.

 

– Trudno opowiedzieć w sposób wyczerpujący w ramach jednej wystawy o historii przyjaźni pomiędzy polskim i francuskim środowiskiem naukowym. O wszystkich znaczących postaciach, w których biografiach znajdziemy zarówno warszawskie, jak i paryskie wątki. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy, przypomina wybrane osoby, epizody i sukcesy i mam nadzieję, że zachęci wszystkich odwiedzających do poznania dziejów naszego Uniwersytetu – mówił podczas uroczystości rektor UW.

 

Wystawa potrwa do 3 marca 2017.