21 kwietnia Uniwersytet Warszawski oraz m.st. Warszawa podpisały porozumienie, które ma pogłębić dotychczasową współpracę i ułatwić realizowanie nowych pomysłów.

Warszawa jest obecna w wielu pracach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie, a także w programach kształcenia oferowanych studentom. Naukowcy zajmują się m.in. rozwojem urbanistycznym miast i regionów, jakością przestrzeni miejskiej, ewaluacją polityk publicznych, animacją kulturową środowisk lokalnych, poziomem partycypacji obywatelskiej, jak również problemami ochrony środowiska w miastach. Dzięki umowie potencjał i dorobek Uniwersytetu będzie wykorzystywany przy opracowywaniu efektywnej i przyjaznej mieszkańcom polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W planach są wspólne projekty badawcze i analizy, konferencje, warsztaty, szkolenia. Studenci i absolwenci będą mogli odbywać praktyki w miejskich jednostkach. Wspólnie rozwijane będą też inicjatywy wolontariackie.

 

Umowę podpisali prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, oraz prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas uroczystości podpisania umowy powiedział:

 

– Uniwersytet Warszawski chce i powinien być dla Warszawy źródłem innowacji, pomysłów, dzięki którym miasto będzie się rozwijać, analiz, dzięki którym będzie mogło rozwiązywać problemy i stawiać czoła wyzwaniom. Współpraca naszej uczelni z miastem na wielu polach trwa już od lat. Mamy nadzieję, że dzięki dzisiejszej umowie będzie jeszcze intensywniejsza i obejmie więcej obszarów.

 

– Wykorzystanie potencjału intelektualnego Uniwersytetu to nie jest jedyny obszar, w którym współpraca z miastem jest obopólnie korzystna. Budynki i inwestycje Uniwersytetu zmieniają też charakter dzielnic. Dziś, na początku realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, aktywna i dobra współpraca UW i miasta jest absolutną koniecznością, bardzo na taką współpracę liczymy i wiele sobie po niej obiecujemy. Program jest szansą na dalszy atrakcyjny rozwój Powiśla i jednoczesną rozbudowę uniwersytetu w harmonii z miejskim otoczeniem – dodał rektor.

 

Rektor UW powiedział też o wczorajszym sondażu włoskiego dziennika „La Repubblica”, z którego wynika, że Warszawa jest najatrakcyjniejszym miastem dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus. Miasto uzyskało tak wysoką pozycję dzięki atutom zarówno akademickim, jak i miejskim.

 

Do międzynarodowej pozycji stolicy nawiązała też prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy: – W związku z Brexitem jest wielkie zainteresowanie Warszawą. Pracodawcy, z którymi się spotykam, którzy chcą w stolicy stworzyć kilka tysięcy miejsc pracy, przychodzą z pytaniem, jak wygląda kwestia kadr i edukacji. Te instytucje będą zatrudniać nie tylko osoby powracające do Polski, lecz także absolwentów uczelni, takich jak Uniwersytet Warszawski.