22 lutego w Pałacu Kazimierzowskim rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak spotkał się z przedstawicielami gruzińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podczas rozmów omówiono kwestie współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami w Gruzji.

22 lutego odbyło się spotkanie prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, z Mikheilem Chkhenkeli, Ministrem Edukacji i Nauki Gruzji, oraz Mariam Kevlishvili, Szefową Protokołu w tamtejszym Ministerstwie Edukacji i Nauki. W trakcie rozmów podjęto kwestię wspólnej działalności naukowo-dydaktycznej, a także zwiększenia  wymiany studenckiej między UW a uczelniami w Gruzji.

 

Tematem spotkania było także omówienie możliwości utworzenia przestrzeni dla studentów międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, w której znalazłyby się charakterystyczne przedmioty oraz emblematy z poszczególnych rejonów geograficznych i krajów. Obcokrajowcy studiujący na Uniwersytecie Warszawskim zyskaliby dzięki temu szansę promocji własnej kultury, tradycji, a także własnego języka wśród społeczności akademickiej.

 

– Internacjonalizacja uczelni jest istotną kwestią w kontekście współpracy międzynarodowej w zakresie badań, dydaktyki i wspólnych programów nauczania. Prowadząc z uniwersytetami z całego świata badania naukowe, kursy, szkolenia i zajęcia, chcemy umożliwić obcokrajowcom studiującym na naszym Uniwersytecie pokazanie kultury i tradycji ich kraju – podkreślił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Minister Mikheil Chkhenkeli przedstawił też plany utworzenia audytorium na kampusie Uniwersytetu w Tbilisi, gdzie wyeksponowane będą przedmioty oraz symbole związane z polską tradycją i historią.

Uniwersytet Warszawski prowadzi współpracę z gruzińskimi uczelniami: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Shota Rustaveli State University oraz Telavi State University, a także z Agency for Cultural Heritage Preservation of Adjara oraz National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia. Polega ona przede wszystkim na wymianie studenckiej, wyjazdach pracowników w celach szkoleniowych i dydaktycznych oraz realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych. Polsko-gruzińskie prace wykopaliskowe i archeologiczne prowadzone są w rejonie Gonio koło Batumi w Gruzji.

 

W Tbilisi działa również Stacja Kaukaska Studium Europy Wschodniej UW, której celem jest organizacja współpracy z jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego.