Uniwersytet w Heidelbergu organizuje kurs o nauczaniu opartym na badaniach. Warsztaty w formule self-paced skierowane są do doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni należących do Sojuszu 4EU+. 21 maja i 4 czerwca odbędzie się również Digital Open Hour w formie online.

Doktoranci i nauczyciele akademiccy uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+, którego członkiem jest Uniwersytet Warszawski, reprezentujący wszystkie dyscypliny nauki, mogą wziąć udział w warsztatach online dotyczących nauczania opartego na badaniach. Organizowany przez Uniwersytet w Heidelbergu kurs ma formułę self-paced, co oznacza, że poszczególne jego etapy mogą być realizowane przez uczestnika we własnym tempie.

Warsztaty trwają ok. trzech godzin. Zawierają zarówno część teoretyczną, jak i zadania praktyczne. Ich częścią jest również sekcja „Didactical Basics”, której celem jest odświeżenie wiedzy na temat nauczania w szkolnictwie wyższym.

 

Cele kursu:

  • poznanie różnorodnych aspektów nauczania opartego na badaniach,
  • określenie podejścia uczelni do research-based learning w kontekście teorii Healeya i Jenkinsa,
  • wyjaśnienie cyklu badawczego w danej dyscyplinie,
  • określenie aktywności studentów w cyklu badawczym,
  • zaplanowanie możliwości rozwinięcia nauczania opartego na badaniach na uczelni.

Materiały warsztatowe są dostępne na MS Teams Uniwersytetu w Heidelbergu. By wziąć udział w warsztatach, należy wysłać swój adres e-mail przypisany do konta w MS Teams na adresy: 

anne.schindel@zuv.uni-heidelberg.de,

eggensperger@uni-heidelberg.de.

Digital Open Hour

21 maja i 4 czerwca o godz. 13.00 odbędzie się Digital Open Hour online, podczas którego będzie można wymienić się doświadczeniami dotyczącymi metod dydaktycznych >>