Członkowie jednej ze studenckich inicjatyw zorganizowali 5 lutego przed Biblioteką Uniwersytecką „demonstrację studencką” związaną ze zbliżającymi się wyborami rektora Uniwersytetu. Grupa ta domaga się „prezentacji programów wyborczych osób kandydujących na stanowisko rektora” oraz „otwartych debat kandydatów”.

*

Pewnie część studentów może tego nie pamiętać, więc przypomnę, że debaty z kandydatami na rektora organizowane są od lat.

 

W trakcie poprzednich wyborów, w 2012 roku debata organizowana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w Auditorium Maximum trwała ponad 5 godzin. Zgodnie z jej zasadami – ustalonymi przez UKW – każdy mógł zadać pytanie. Fragmenty tej debaty bez problemu nadal można znaleźć w internecie.

 

W tym samym roku była też jeszcze jedna debata – na Wydziale Biologii UW – organizowana na zaproszenie dziekanów wydziałów ścisłych.

 

Podobnie było we wcześniejszych wyborach rektorskich. Zwykle odbywają się 2-3 spotkania. Wszystkie są otwarte dla szerokiej publiczności: studentów, doktorantów, pracowników UW, ale także wszystkich innych zainteresowanych osób.

 

*

W tym roku jedna debata jest już pewna – ta organizowana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Od 21 stycznia znany jest nawet plan jej przebiegu.

 

Jak widać znowu każdy będzie miał szansę na zadawanie pytań. Na pewno będą też inne spotkania, tak jak w poprzednich wyborach.

 

*

9 marca odbędzie się głosowanie indykacyjne, w którym elektorzy wskażą kandydatów na rektora UW. Zgodnie z ordynacją wyborczą do tego czasu nie mamy oficjalnych kandydatów – bo to elektorzy ich wskazują – możemy co najwyżej mówić o tym, że ktoś wyraził chęć czy zainteresowanie udziałem w wyborach rektora UW (więcej o zasadach głosowania można przeczytać w moim tekście, pełna ordynacja wyborcza znajduje się w Monitorze UW).

 

Każdy z kandydatów nie tylko powinien, ale jest po prostu zobowiązany do przedstawienia swojego programu i przesłania go do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

To, jak taki program ma być przygotowany, jest regulowane odpowiednią uchwałą UKW.

 

Zasadnicze wybory rektora odbędą się 20 kwietnia.

 

Anna Korzekwa

rzecznik prasowy

Uniwersytetu Warszawskiego