Poznaliśmy wyniki drugiego zestawienia U-Multirank, które ocenia uczelnie wyższe z całego świata. UW zdobył w wielu kategoriach ocenę 1 (doskonałą) lub 2 (bardzo dobrą). Został doceniony m.in. za zaangażowanie w rozwój regionu.

Działalność uczelni oceniano w pięciu obszarach: nauczanie, badania naukowe, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie, współpraca z regionem.

 

UW na plus

W tym roku w rankingu instytucjonalnym Uniwersytet Warszawski otrzymał najwyższe noty – oceny 1 (excellent) lub 2 (very good) – łącznie w 11 kategoriach dotyczących, m.in. publikacji naukowych, mobilności studentów, absolwentów pracujących w regionie czy przychodów uzyskanych z ciągłego rozwoju zawodowego. W porównaniu z poprzednią edycją rankingu UW poprawił swoje notowania w 6 spośród 11 ocenianych kategoriach. Uniwersytetowi nie przyznano żadnej oceny 5 (słabej).

 

Ocenie poddano również dwa uniwersyteckie kierunki – informatykę i psychologię – które w wielu obszarach uzyskały najwyższe noty. Doceniono m.in. dobre relacje miedzy studentami i wykładowcami, publikacje interdyscyplinarne, współpracę z partnerami biznesowymi.

 

Inny niż wszystkie

Niezależne zestawienie U-Multirank powstało na zlecenie Komisji Europejskiej. Jego autorami są dwa ośrodki: Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente w Holandii oraz Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech. Ranking porównuje wyniki uczelni z całego świata. Zawiera dane dotyczące ponad 1200 instytucji szkolnictwa wyższego, 1800 wydziałów oraz 7500 programów studiów z 80 krajów.

 

Uczelnie i szkoły pomaturalne oceniane są wielowymiarowo, tak aby w obrazowy sposób pokazać ich różnorodność. Przyznaje się im nie miejsca, a noty – od 1 (doskonała) do 5 (słaba). Ranking ma dawać dokładne i łatwiejsze do porównania informacje dotyczące uniwersytetów, a przez to pomóc przyszłym studentom w wyborze kierunku studiów.

 

U-Multirank to narzędzie, dzięki któremu różne grupy – kandydaci na studia, środowisko akademickie, decydenci, potencjalni partnerzy biznesowi i społeczni – będą mogli sprawdzić, jak w interesującej ich dziedzinie radzi sobie dana uczelnia.