Fizyka prowadzona na UW znajduje się w przedziale miejsc 51-75 tegorocznego szanghajskiego rankingu dziedzin naukowych. Jest najwyżej sklasyfikowaną dyscypliną naukową w rankingu, wśród polskich uczelni. W Global Ranking of Academic Subjects 2022 uwzględniono również 9 innych dyscyplin reprezentowanych przez UW.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni, w którym uwzględniane są 54 dyscypliny naukowe, podzielone na 5 dziedzin: nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich.

 

W najnowszym zestawieniu jest łącznie 10 dyscyplin naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Najwyżej sklasyfikowana została fizyka – w przedziale miejsc 51-75 (w 2021 roku w przedziale 76-100). Wśród polskich uczelni to najwyżej oceniona dyscyplina w rankingu.

 

– Sukces fizyki na Uniwersytecie Warszawskim w rankingu szanghajskim bierze się z równomiernego rozwijania różnych specjalności. Dzięki temu pozycja wydziału nie jest zagrożona przejściowymi modami w świecie
naukowym – powiedział PAP prorektor UW ds. badań prof. Zygmunt Lalak. Dodał, że wysoka pozycja fizyki na UW wynika głównie z bardzo dużego wzrostu liczby cytowań prac publikowanych przez pracowników UW. – Oznacza to, że internacjonalizacja badań prowadzących do powstania tych prac też jest bardzo duża. To na pewno ma pozytywny wpływ na osiągnięcie wysokiego miejsca w rankingach – podkreślił prof. Lalak.

 

Dyscypliny prowadzone na UW ujęte w tegorocznej edycji rankingu szanghajskiego GRAS 2022:
  • fizyka – 51-75,
  • matematyka – 101-150,
  • Instruments Science & Technology – 151-200,
  • ekologia – 201-300,
  • nauka o atmosferze – 301-400,
  • biotechnologia  – 301-400,
  • nauki polityczne – 301-400,
  • psychologia – 301-400,
  • chemia  –  401-500,
  • ekonomia – 401-500.

 

W tegorocznym rankingu odnotowano 25 polskich uczelni w 28 dyscyplinach. Łącznie w zestawieniu uwzględniono ponad 1,8 tys. uczelni z 96 krajów. Najwyżej sklasyfikowane zostały uniwersytety amerykańskie: Harvard University (16 pierwszych miejsc w poszczególnych dziedzinach) oraz Massachusetts Institute of Technology (5 pierwszych miejsc).

 

Ranking przygotowywany jest przez agencję ShanghaiRanking Consultancy. Po raz pierwszy ShanghaiRanking został zaprezentowany w 2009 roku. Od 2017 roku, po wprowadzeniu nowej metodologii, publikowany jest jako Global Ranking of Academic Subjects (GRAS).

 

Podczas tworzenia rankingu brane pod uwagę są m.in. takie czynniki, jak: liczba pracowników, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie, współpraca międzynarodowa oraz liczba publikacji w czołowych czasopismach danej dziedziny i liczba referatów wygłoszonych na prestiżowych konferencjach naukowych.

Pełne zestawienie rankingowe dostępne jest pod adresem: http://www.shanghairanking.com.