Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe uczelni, które zdobyły w ubiegłym roku najwięcej grantów. UW w nich prowadzi.

 

We wszystkich ubiegłorocznych konkursach NCN prowadził Uniwersytet Warszawski na zmianę z Uniwersytetem Jagiellońskim. W opublikowanym 20 czerwca „Roczniku statystycznym 2013” Narodowe Centrum Nauki zestawiło uczelnie pod względem uzyskanych w ubiegłym roku grantów badawczych. Naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali ich najwięcej.

 

W konkursach Opus 4 i 5 na zakup lub wytworzenie aparatury badawczej pracownicy UW napisali 98 wniosków, które okazały się zwycięskie i przyniosły im w sumie 37 684 021 zł. Szczęśliwych wniosków z Uniwersytetu Jagiellońskiego było 94, na kwotę 43 168 244 zł.

 

W konkursach Preludium 4 i 5 młodzi naukowcy z UW rozpoczynający badania zdobyli 76 grantów na sumę 6 967 893 zł. UJ zdobył ich 96 na sumę 8 560 877 zł.

 

Konkursy Sonata 4 i 5 okazały się szczęśliwe dla 45 warszawskich naukowców z tytułem doktora, którzy otrzymali dofinansowanie 14 154 919 zł. Naukowcy krakowskiej uczelni okazali się autorami 21 wygranych wniosków i dostali 7 601 805 zł.

 

Sonata Bis 2 przyniosła UW 13 grantów na kwotę 12 777 083 zł, a UJ – 5 grantów na kwotę 4 869 930 zł. Dzięki dofinansowaniu koordynatorzy prac będą mogli tworzyć nowe zespoły naukowe.

 

Konkursy Maestro 3 i 4 były zwycięskie dla 8 doświadczonych wnioskujących z UW prowadzących pionierskie badania, którzy otrzymali w sumie 20 296 006 zł. Z UJ pochodziło 11 zwycięzców, którym zostało przyznanych 26 501 938 zł.

 

Konkursy Harmonia 3 i 4 przyniosły 14 koordynatorom międzynarodowych prac z UW 9 186 941, a z UJ – 12 koordynatorom 7 371 015 zł.

 

W konkursie Fuga 2 doktorzy z UW zdobyli 13 grantów, które dały im 5 802 370 zł, a z UJ 7 – grantów na 3 125 400 zł. Dzięki nim badacze będą mogli odbyć krajowe staże naukowe.

 

Etiuda 1 okazała się zwycięska dla 13 doktorów UW, dostarczając im stypendia w wysokości 1 147 721 zł na badania. Pracownicy UJ są autorami 15 prac, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 297 953 zł.