Dobiega końca projekt, którego celem było powołanie rzeczników akademickich na uczelniach w Azerbejdżanie, Gruzji i na Ukrainie. W efekcie prac stworzono dziewięć takich stanowisk. W przedsięwzięcie Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position (AESOP) zaangażowany był też Uniwersytet Warszawski.

Projekt zakładał stworzenie stanowiska ombudsmana i biur wspierających jego pracę na uczelniach gruzińskich, ukraińskich i azerbejdżańskich. Ustanowienie takich osób i biur ma pomóc członkom uczelnianych społeczności pogłębić świadomość własnych praw i obowiązków wynikających z przynależności do uniwersytetu. Ma też dostarczyć prostych i przejrzystych instrumentów administracyjnych do rozwiązywania problemów akademickich. Liczba konfliktów ma się zmniejszyć, a jeśli już się pojawią będą skuteczniej rozwiązywane.

 

Uniwersytet Warszawski miał do odegrania istotną rolę w tym przedsięwzięciu. Przy wprowadzaniu stanowisk na zagranicznych uniwersytetach realizatorzy projektu wzorowali się m.in. instytucji rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych funkcjonującej na UW. W działaniach projektowych uniwersytet reprezentowała pełniąca tę funkcję dr Anna Cybulko. W prace były też zaangażowane dr hab. Ewa Gmurzyńska i Agnieszka Siedlecka–Andrychowicz z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji oraz Magdalena Miksa i Elżbieta Felkner z zespołu rzeczniczki akademickiej.

 

AESOP– Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position (Zinstytucjonalizowane wsparcie studentów poprzez ustanowienie stanowiska rzecznika akademickiego)

Początek realizacji projektu: 2015 r.

Początek zaangażowania UW: 2016 r.

Budżet: 578 901 EUR

Lider projektu: Akaki Tsereteli State University w Kutaisi w Gruzji

Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus+ (projekt typu „Budowanie potencjału”).

 

Informacje o projekcie są dostępne na jego stronie internetowej >>