Uniwersytet Warszawski Rada Naukowa Dziedzin

Spotkania Rady Naukowej Dziedzin

Informacje o spotkaniach publikowane są na stronie: https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/rada-naukowa-dziedzin/

 

Uchwały Rady Naukowej Dziedzin

Uchwały publikowane są w Dzienniku UW >>

Zadania

Rada Naukowa Dziedzin jest organem Uniwersytetu Warszawskiego uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, w przypadku gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, w której nadaje się stopień. Radę tworzą przedstawiciele wszystkich rad naukowych dyscyplin UW.

 

Zarządzenie nr 96 rektora UW z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Rady Naukowej Dziedzin.

Kontakt

Rada Naukowa Dziedzin

e-mail: rada.dziedzin@uw.edu.pl