Uniwersytet Warszawski Pełnomocnicy Rektora w kadencji 2016-2020

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr Agnieszka Janiak-Jasińska

ul. Karowa 18, pok. 203, 00-324 Warszawa

tel. 22 55 24 072, fax 22 55 24 071

e-mail: a.janiak-jasinska@uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska

ul. Pasteura 5, pok. 2.33, 02-093 Warszawa

tel. 22 55 32 633

e-mail: stefania.elbanowska@fuw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych

dr hab. Marta Witkowska

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

tel. 22 55 20 234, 22 55 23 731; 605 303 093, fax 22 55 22 941

e-mail: m.witkowska@uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 612, fax 22 55 24 006

e-mail: kazimierz.dukaczewski@adm.uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim

mgr Jolanta Urbanik

ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

klatka D, pok. 58

tel. 22 55 21 403, 22 55 21 402, fax 22 55 21 401

e-mail: szjourb@adm.uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dzieci

dr hab. Monika Rekowska

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 22 817, 22 55 22 816, fax 22 55 22 801

e-mail: mrekowska@uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. komunikacji

mgr Anna Korzekwa-Józefowicz

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pok. 11

tel. 22 55 20 740

e-mail: rzecznik@uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi

mgr Joanna Wąsowska

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 240

e-mail: joanna.wasowska@adm.uw.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Projektowania i Zarządzania Architekturą Informacji

mgr Marcin Podziemski

tel. 735 967 458

e-mail: marcin.podziemski@adm.uw.edu.pl