Uniwersytet Warszawski Projekty finansowane z funduszy strukturalnych (2007-2013)

Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ Uniwersytetu Warszawskiego, 2008-2013, 280 mln zł, program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

strona Centrum Nowych Technologii

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III), 2008-2014, 282 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”
strona projektu

strona Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

 

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT, program realizowany przez konsorcjum, którego członkiem jest UW, 2008-2013, 100 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

POWIEW – Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki, partnerem w projekcie jest ICM UW, 2009-2013, 31,5 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych, projekt Wydziału Geologii UW, 2008-2013, 32 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid, program realizowany przez konsorcjum, którego członkiem jest UW, 2009-2012, 16 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych, projekt Wydziału Fizyki UW, 2009-2011, 14,5 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, projekt realizowany przez konsorcjum, którego członkiem jest UW, 2009-2013, 21 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki UW, 2010-2012, 40 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Fizyka wobec wyzwań XXI wieku, projekt Wydziału Fizyki UW, 2009-2014, 11 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych, projekt Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 2009-2015, 15 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009-2014, 12 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Nowe wyzwania – nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, projekt Wydziału Fizyki UW,  2010-2015, 10 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Neofilologii UW – Etap I, 2008-2013, 37 mln zł, regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, projekt Wydziału Geologii UW, 2010-2014, 26 mln zł, regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego

 

Budowa obiektu naukowo-dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UW, 2004-2006, 14 mln zł, zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego

 

Rewitalizacja zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, 2004-2007, 17 mln zł, zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego

 

Modernizacja budynku B Wydziału Zarządzania, 2005-2006, 17 mln zł, zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego

 

Na liście uwzględniono projekty z dofinansowaniem powyżej 10 mln zł, przy projektach realizowanych w ramach konsorcjum podano kwotę dofinansowania dla UW.

Przykłady zrealizowanych projektów inwestycyjnych

Nowa siedziba Wydziału Fizyki

 

Na Ochocie wykańczane są też dwa inne budynki. Pierwszy z nich to Wydział Fizyki, gdzie będą prowadzone programy edukacyjno-badawcze w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. Fot. M. Kaźmierczak

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

 

Nowa siedziba wydziałów lingwistycznych

 

Siedziba wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55.

 

Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

 

Chęciny, ECEG (6)