Uniwersytet Warszawski Projekty finansowane z funduszy strukturalnych (2007-2013)

Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ Uniwersytetu Warszawskiego, 2008-2013, 280 mln zł, program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

strona Centrum Nowych Technologii

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III), 2008-2014, 282 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”
strona projektu

strona Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

 

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT, program realizowany przez konsorcjum, którego członkiem jest UW, 2008-2013, 100 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

POWIEW – Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki, partnerem w projekcie jest ICM UW, 2009-2013, 31,5 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych, projekt Wydziału Geologii UW, 2008-2013, 32 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid, program realizowany przez konsorcjum, którego członkiem jest UW, 2009-2012, 16 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych, projekt Wydziału Fizyki UW, 2009-2011, 14,5 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, projekt realizowany przez konsorcjum, którego członkiem jest UW, 2009-2013, 21 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki UW, 2010-2012, 40 mln zł, program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

strona projektu

 

Fizyka wobec wyzwań XXI wieku, projekt Wydziału Fizyki UW, 2009-2014, 11 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych, projekt Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 2009-2015, 15 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009-2014, 12 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Nowe wyzwania – nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, projekt Wydziału Fizyki UW,  2010-2015, 10 mln zł, program operacyjny „Kapitał Ludzki”

strona projektu

 

Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Neofilologii UW – Etap I, 2008-2013, 37 mln zł, regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, projekt Wydziału Geologii UW, 2010-2014, 26 mln zł, regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego

 

Budowa obiektu naukowo-dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UW, 2004-2006, 14 mln zł, zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego

 

Rewitalizacja zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, 2004-2007, 17 mln zł, zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego

 

Modernizacja budynku B Wydziału Zarządzania, 2005-2006, 17 mln zł, zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego

 

Na liście uwzględniono projekty z dofinansowaniem powyżej 10 mln zł, przy projektach realizowanych w ramach konsorcjum podano kwotę dofinansowania dla UW.

Przykłady zrealizowanych projektów inwestycyjnych

Nowa siedziba Wydziału Fizyki

 

Na Ochocie wykańczane są też dwa inne budynki. Pierwszy z nich to Wydział Fizyki, gdzie będą prowadzone programy edukacyjno-badawcze w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. Fot. M. Kaźmierczak

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

 

Nowa siedziba wydziałów lingwistycznych

 

Siedziba wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55.

 

Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

 

Chęciny, ECEG (6)

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn