– Chcemy się koncentrować na wielkich projektach, a nie na badaniach, które mają niewielki zasięg i równie małe oddziaływanie – mówi rektor Marcin Pałys w wywiadzie opublikowanym na łamach najnowszego numeru „Forum Akademickiego”. Rozmowa zatytułowana „Trzeba sobie stawiać ambitne cele” ukazała się z okazji 200. rocznicy powstania Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Prof. Pałys opowiada w wywiadzie m.in. o tym, co łączy dzisiejszy Uniwersytet z uczelnią założoną przed dwoma wiekami.

 

„Wystarczy sięgnąć do mowy inauguracyjnej pierwszego rektora, księdza Wojciecha Szweykowskiego, żeby zobaczyć, jak wiele wątków wciąż jest aktualnych. Podkreślał on, że uczelnia – aby dobrze się rozwijać – musi być organizmem autonomicznym, łączyć różne dziedziny nauk, kształcić na bardzo dobrym poziomie. Mówił o odpowiedzialności za kształcenie elit, które będą w przyszłości odgrywać kluczowe role w państwie, gospodarce, życiu społecznym. Dzisiaj odwołujemy się do takich samych wartości i uznajemy je za aktualne. Uważamy, że to jest kanon Uniwersytetu.”

 

  • Rektor UW ocenia w rozmowie wzór algorytm zaproponowany przez resort nauki i wyjaśnia, jakie szanse widzi dla UW w nowym sposobie podziału dotacji.

 

„Ważnym elementem nowego algorytmu jest także to, że w większym stopniu pozwala on spojrzeć na uczelnię jako całość, a nie tylko sumę wydziałów. UW jest bardzo dużą instytucją, ale też zatomizowaną i rozproszoną. Nowy algorytm zmusza również nas, byśmy myśleli w kategoriach całego uniwersytetu. Przykładem jest współczynnik, który koryguje kadrowy składnik algorytmu, a odnosi się do uśrednionej kategorii jednostek naukowych. Oznacza to, że najlepsze jednostki podnoszą poziom finansowania wszystkich pozostałych, ale tym samym te najsłabsze go obniżają.”

 

  • Wiele pytań redakcji dotyczy wieloletniego programu rozwoju UW, na który uczelnia otrzyma w ciągu najbliższej dekady dodatkowe fundusze z budżetu państwa.

 

„Nie nazywajmy wieloletniego program rozwoju UW planem inwestycyjnym. Część infrastrukturalna jest tylko częścią składową, narzędziem do realizacji naszego pomysłu na uniwersytet w trzecim stuleciu. Ten pomysł to bycie uniwersytetem badawczym, który prowadzi przełomowe badania o charakterze interdyscyplinarnym.”