Żeby odbyć zebranie, studenci albo pracownicy z dwóch kampusów nie muszą ruszać się z budynków. Porozumieją się za pośrednictwem telekonferencji. To jedna z funkcji VoIP.

W uniwersyteckich budynkach znalazła się jednolita infrastruktura telekomunikacyjna i lepsze zabezpieczenia informatyczne.

 

Dzięki VoIP pracownicy i studenci mogą już prowadzić tele- i wideokonferencje albo korzystać z telefonu przez komputer lub smartfon. Studenci niepełnosprawni, którzy nie będą mogli osobiście stawić się w sekretariacie, załatwią część spraw za pośrednictwem właśnie takich konferencji. Zainstalowanie systemu kontroli dostępu i monitoringu budynków użyteczności publicznej pozwala Uniwersytetowi łatwiej zarządzać dostępem do tych obiektów.

 

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) to telefonia internetowa. Technika ta pozwala na przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub sieci wykorzystujących protokół IP. Została ona zastosowana na UW pod koniec czerwca.

 

Przedsięwzięcie „Wdrożenie telefonii IP (VoIP) na Uniwersytecie Warszawskim” zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Więcej informacji

http://portalinformacyjny.uw.edu.pl