Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło trzecią edycję konkursu Symfonia. Projekt pod kierownictwem dr. Bartosza Wilczyńskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW został wyróżniony.

Symfonia  jest konkursem na międzydziedzinowe projekty badawcze. W tej edycji do NCN złożono 62 wnioski, 6 z nich zostało zakwalifikowanych do finansowania.

 

Projekt w którym uczestniczy UW – „Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego – nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu” otrzymał od NCN dofinansowanie w wysokości 6 070 414 zł.

 

– W oparciu o próbki pobrane z glejaków będziemy konstruować atlas obszarów regulatorowych aktywnych w ludzkim mózgu. Działania będą obejmowały zarówno część eksperymentalną, jak i analizę danych i budowę modeli matematycznych. Docelowo chcielibyśmy, aby ten atlas służył nie tylko do lepszego poznania mechanizmów molekularnych przyczyniających się do rozwoju nowotworów mózgu, ale także analizy mutacji ważnych dla innych chorób mózgu – tłumaczy dr Bartosz Wilczyński z WMIM UW.

 

W przedsięwzięciu oprócz zespołu dr. Bartosza Wilczyńskiego uczestniczą także zespoły prof. Bożeny Kamińskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i prof. Jana Komorowskiego z Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Więcej informacji na stronie NCN