Co roku o to, żeby studiować na Uniwersytecie Warszawskim rywalizuje ponad 30 tys. osób. Żeby przypomnieć jak przebiegała rekrutacja w ubiegłym roku i jakich wyborów dokonywali kandydaci przygotowaliśmy garść statystyk. Można dowiedzieć się ile osób kandydowało, jakie kierunki były najbardziej popularne, albo jakie średnie wyniki osiągali kandydaci ubiegający się o miejsce na UW.

 

Rejestracje w liczbach

 

Rok akademicki 2013/2014 powitało 17 tys. nowych studentów, 10 tys. na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich oraz 7 tys. na studiach II stopnia. W tym roku Uniwersytet przyjmie na studia I stopnia i jednolite magisterskie ok. 14 tys. osób, z czego prawie 8 tys. będzie mogło studiować w trybie stacjonarnym.

 

Zanim jednak kandydaci staną się studentami muszą przejść przez proces rekrutacyjny. Katalog kierunków dostępny jest od początku roku. Tym razem do wyboru jest ok. 120 propozycji studiów humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych.

 

Jedna osoba zapisywać się może na kilka kierunków. W rekrutacji na rok 2013/2014 dokonano łącznie 58 tys. zapisów, w tym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 44 tys.

 

Teoretycznie kandydaci mogą zarejestrować się na tyle kierunków, ile studiów dostępnych jest w katalogu. Jedynym ogranicznikiem jest opłata rekrutacyjna. Najwięcej osób zapisuje się jednak na jeden kierunek studiów. W zeszłym roku tak postąpiła ponad połowa chętnych. Byli też kandydaci, którzy zapisywali się na więcej niż cztery kierunki. Trzy lata temu zdarzył się rekord zapisów, bo kandydat zapisał się na ponad 30 kierunków, a co ciekawe niemal na wszystkie się dostał.

 

Popularność kierunków

 

Preferencje kandydatów od kilku lat wyglądają podobnie. W pierwszej piątce najbardziej popularnych kierunków, pod względem liczby zgłoszeń, znajdują się naprzemiennie ekonomia, prawo, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Wysoko jest też zarządzanie, filologia angielska i psychologia.

 

Popularność kierunków 2013 - zapisy

 

Bardzo popularne są też kierunki, na których przewidziane są niewielkie limity przyjęć takie jak lingwistyka stosowana, sinologia i japonistyka. Tam właśnie w ubiegłym roku toczyła się największa rywalizacja o jedno miejsce.

 

Popularność kierunków 2013 - liczba kandydatów na miejsce

Szczegółowe statystyki z ostatnich lat można znaleźć na stronie biura ds. rekrutacji.

 

Autoselekcja kandydatów

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na UW z języka angielskiego na poziomie podstawowym miały średnio 89 punktów, podczas gdy średnia krajowa wynosiła 68, z języka polskiego 66, przy średnim wyniku 55, a z matematyki o 22 punkty więcej niż pozostali (czyli 77). Największą różnicę widać w wynikach z matury z języka rosyjskiego. Osoby biorące udział w rekrutacji na UW uzyskiwały średnio 89 punktów, podczas gdy średnia krajowa wynosiła 61.

 

Jakie kierunki przyciągały kandydatów z najlepszymi wynikami egzaminów maturalnych? – Wśród kandydatów na studia stacjonarne najwyższe wyniki z języka polskiego na poziomie podstawowym uzyskały osoby ubiegające się o przyjęcie na indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (średnio 80 punktów) – odpowiada Tomasz Zając, doktorant z UW, autor raportu rekrutacyjnego. Ci, którzy najlepiej zdali matematykę zapisywali się często na fizykę, prowadzoną w trybie indywidualnym (95). Kandydaci, którym świetnie poszła matura z języka angielskiego wybierali natomiast studia filologiczno-kulturoznawcze (średnio 97 punktów).