Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe, które są realizowane przez Szkołę Edukacji PAFW i UW i przygotowują do nauczania przedmiotów szkolnych. Aplikować mogą osoby, które ukończyły lub właśnie kończą studia magisterskie na wybranych kierunkach.

Filologia polska, historia, biologia i kierunki pokrewne (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia), matematyka i kierunki pokrewne (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość) – absolwenci takich studiów mogą wziąć udział w rekrutacji.

 

Kandydaci mają do wyboru 4 ścieżki nauczycielskie: język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie, matematykę lub biologię z przyrodą. Po pozytywnym zakończeniu kształcenia, studenci Szkoły Edukacji uzyskują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz uprawnienia do nauczania wybranego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Nauka w Szkole Edukacji PAFW i UW rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia i trwa 10 miesięcy. Są to studia podyplomowe, ale dzienne, z zajęciami odbywającymi się od poniedziałku do piątku. W trakcie studiów uczestnicy realizują też praktyki zawodowe i otrzymują indywidualną opiekę tutora. Program studiów powstał przy współpracy z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku.

 

Studenci Szkoły Edukacji mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W roku akademickim 2019/2020 takie stypendium otrzymali wszyscy słuchacze. Osoby spoza Warszawy mogą starać się o zakwaterowanie w akademiku UW.

I tura rekrutacji trwa do 11 maja. W miarę wolnych miejsc możliwa jest także II tura naboru. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Szkoła Edukacji powstała w 2015 roku na mocy porozumienia między Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Uniwersytetem Warszawskim. Jej założeniem jest przygotowanie przyszłych lub obecnych nauczycieli do efektywnej pracy, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, jak i odpowiedniego podejścia dydaktycznego.