Uniwersytet rozpoczyna trzecie stulecie działalności. Prezentujemy kilka aktualności z życia uczelni.

Rok akademicki 2016/2017 jest szczególny dla Uniwersytetu, ponieważ uczelnia obchodzić będzie okrągłe 200. urodziny. Z tej okazji 19 listopada odbędzie się jubileuszowy koncert w Filharmonii Narodowej.

Więcej informacji w zakładce 200 lat UW

 

Drugą kadencję na stanowisku rektora uczelni rozpoczyna prof. Marcin Pałys, którego wspierać będzie nowy zespół:

– prorektor ds. rozwoju – prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (oprócz rektora, jako jedyna była członkiem zespołu rektorskiego poprzedniej kadencji),

– prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika,

– prorektor ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk,

– prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki.

Więcej informacji w zakładce Władze i administracja

 

Rozpoczyna się też realizacja wieloletniego planu rozwoju UW, który wsparł rząd. To z pewnością jedno z najważniejszych zadań kadencji 2016-2020.

Więcej informacji w wywiadzie z gronem rektorskim (pdf)

 

Rok 2016/2017 to pierwszy rok działalności dwóch nowych wydziałów. Z dwóch jednostek uniwersyteckich: Wydziału Historycznego (którego częścią był Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) oraz dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wydzieliły się dwa nowe: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Więcej informacji o nowych wydziałach