Publikujemy stanowisko dziekanów i dyrektorów jednostek UW w sprawie działań rektora UW.

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego,

 

Przemoc w każdej formie, wywoływanie konfliktów, eskalowanie agresji, w wyniku której giną ludzie, to zjawiska, które należy potępić. Wrażliwość społeczna na krzywdy i solidarność z ofiarami łączy nas wszystkich. Dobrze się stało, że wiele środowisk akademickich, a zwłaszcza Studenci i Studentki, podziela te postawy! Popieramy prawo do pokojowego wyrażania sprzeciwu i manifestowania swoich poglądów.

 

Wrażliwość na krzywdy i solidarność ze wszystkimi ofiarami konfliktów pozostaje jednakże w sprzeczności z niegodnymi działaniami. Protesty powinny być skierowane do właściwych adresatów, a przy ich wyrażaniu nie wolno stosować przemocy. Przemoc przecież jest godna potępienia. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego nie jest stroną konfliktu toczącego się obecnie na Bliskim Wschodzie. Przeciwstawiamy się temu, aby utożsamiać brak spełnienia przez niego postulatów osób protestujących z akceptacją działań wojennych!

 

My, niżej podpisani, wyrażamy pełne poparcie dla działań Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i studiowania.

 

Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Olgierd Annusewicz, Dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem

Tomasz Basiuk, Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy

Ewa Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

Michał Cyrański, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Mirosława Czerny, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Andrzej Dąbrowski, Dyrektor Centrum Nauczania Języków Obcych

Wojciech Dominik, Dyrektor Centrum Nowych Technologii

Przemysław Dubel, Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Wiedzy

Piotr Dyczek, Dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Ewa Falkowska, Dziekan Wydziału Geologii

Aneta Gawkowska, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Rafał Godoń, Dziekan Wydziału Pedagogicznego

Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki

Gabriela Grotkowska, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Kamil Imbir, Dziekan Wydziału Psychologii

Maciej Jędrusik, Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami

Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania

Małgorzata Karpińska, Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce

Bartosz Kontny, Dziekan Wydziału Archeologii

Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Chemii

Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka, Dyrektor Uniwersytetu Otwartego

Paweł Łuków, Dziekan Wydziału Filozofii

Robert Małecki, Dziekan Wydziału Neofilologii

Paweł Napiórkowski, p.o. Dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów

Artur Obłuski, Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego

Magdalena Olpińska-Szkiełko, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Daniel Przastek, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Monika Rekowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Danuta Romaniuk, Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Robert Sot, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Krzysztof Spalik, Dziekan Wydziału Biologii

Paweł Stępień, Dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Robert A. Sucharski, Dziekan Wydziału „Artes Liberales”

Piotr Taracha, Dziekan Wydziału Orientalistycznego

Dariusz Wasik, Dziekan Wydziału Fizyki

Alicja Wleciał, Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kamil Zajączkowski, Dyrektor Centrum Europejskiego